ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΙ?

Κανένας δυστυχώς δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί και τι οφείλει να κάνει προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά του. Για μιά φορά ακόμη αναδεικνύεται η ανεπάρκεια των αρμοδίων στις κρίσιμες φάσεις όπως τώρα ενόψει του κινδύνου της παρέλευσης της πενταετίας και της δημιουργίας "αμάχητου τεκμηρίου υπέρ του Δημοσίου" σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2664/98.

Η μη ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας, η δυσκολία καθορισμού των ορίων, η αυστηρή νομοθεσία για την προστασία των δασών σε συνδιασμό με την διακοπή των καλλιεργειών τα τελευταία 50 χρόνια, καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης σε όλες τις φάσεις της κτηματογράφησης. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι κράτος και πολίτες επέδειξαν την ίδια "κουτοπονηριά" και προχειρότητα στην αντιμετώπιση του θέματος. Οι δηλώσεις δεν συνοδεύτηκαν από τα απαραίτητα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα με υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών των ομμόρων κτημάτων. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν αδυναμίες εντοπισμού και να καταχωρηθούν ως Δημοσιες δασικές εκτάσεις όλες οι περιοχές που υπήρξαν ακαλλιέργητες κάποια χρονική περίοδο από το 1945 μέχρι τις μέρες μας και να έχουν χαθεί πολλές ιδιοκτησίες από τις μερίδες των ιδιοκτητών.

Ήδη από την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έχει παρέλθει πάνω από 1,5 χρόνος και πλησιάζουμε στη παρέλευση της κρίσιμης πενταετούς προθεσμίας για την κατάθεση αγωγών.

Πρέπει άμεσα ο κάθε ενδιαφερόμενος να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 1. Έρευνα της μερίδας του στα κτηματολογικά βιβλία που τηρούνται στο υποθηκοφυλακείο Σκοπέλου και έλεγχο άν έχουν καταχωρηθεί όλα τα κτήματα της ιδιοκτησίας του. 2. ΄Εκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων για την κάθε καταχώρηση ώστε να επαληθευθεί η θέση, τα όρια και το εμβαδόν του κάθε κτήματος.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, πράγμα που είναι απολύτως βέβαιο πρέπει άμεσα για την κάθε περίπτωση να προχωρήσει: 1. Στην έκδοση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος με υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών των ομμόρων ιδιοκτησιών όσον αφορά τα όρια. 2. Προσδιορισμός του καθενός κτήματος στους κτηματογραφικούς χάρτες. 3. Κατάθεση αγωγής κατά της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ καθώς και κατά των ιδιοκτητών (Δημοσίου, Δήμου η ιδιωτών) υπέρ των οποίων έχει γίνει η εσφαλμένη καταχώρηση. 4. Η έκδοση τελεσίδικης απόφασης κοινοποιείται στο κτηματογραφικό γραφείο και Υποθηκοφυλακείο για τις αντίστοιχες μεταβολές.

Στις ιστοσελίδες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ θα βρείτε όλη τη σχετική νομοθεσία.