Δύο νέα μεγάλα σχέδια εισήχθησαν προς συζήτηση και ψήφιση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από τη λήξη της θητείας του.

Το πρώτο σχέδιο αφορά την εγκατάσταση μονάδων αιολικής ενέργειας εκ μέρους της κοινοπραξίας των: 1) HELLENIC RECYCLING AND ENERGY LTD και 2)FOSTER-WHEELER ITALIANA S.p.a.

Το σχέδιο αυτό θα είναι προϋπολογισμού μερικών εκατοτάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μονάχα η υποθαλλάσσια σύνδεση (που συγχρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ) με τις ακτές του Πηλίου είναι περίπου 55 χιλιόμετρα και θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια.

Η υλοποίηση του σχεδίου προϋποθέτει εκτός από την λεπτομερή αξιολόγηση των οικονομικών κλπ συμβατικών δεσμεύσεων, την απόδοση για το Δήμο καθώς και την εύρεση λύσεων στα πλαίσια της εφαρμογής των περιβαντολλογικών κανόνων του σχεδίου στο οποίο έχει ενταχθεί η Αλόννησος (δίκτυο Natoura 2000).

Εκ πρώτης όψεως είναι ενδιαφέρον επειδή θα προσθέσει σημαντικούς πόρους και νέες θέσεις εργασίας για το νησί.

Το δεύτερο αφορά την δημιουργία και την αξιοποίηση καταδυτικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή και την ενίσχυση των υποδομών για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν. (σχέδιο νόμου για τις καταδύσεις αναψυχής)Νομικό πλαίσιο καταδύσεων στην Ελλάδα

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ?

Το σχέδιο που προϋποθέτει την συμμετοχή φορέων από τη Σκόπελο και από την Αλόννησο με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 33 εκατομμύρια ευρώ έχει εμπνευσθεί η ΑΝΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ.

Εκ πρώτης όψεως, επηρρεαζόμενοι από την καχυποψία της άγνοιας, κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζονται πολλές διευκρινίσεις και ότι το σχέδιο κρύβει πολλές παγίδες. Ιδιαίτερα επειδή προϋποθέτει την "κοινωνική συναίνεση". Ομως δεν είναι παρά μια ιδέα και στις ιδέες όταν είναι μάλιστα "καινοτόμες" οφείλουμε να είμαστε θετικοί. Αν μπορούσαμε μάλιστα να γνωρίζουμε ποιοί θα ωφεληθούν και ποιοί θα υποστούν μόνο τις επιπτώσεις!

Λόγου χάριν:

Υπάρχει σαφώς μεγάλη απόσταση ανάπτυξης υποδομών και το νησί μας να μειονεκτεί έναντι της Σκοπέλου. Επίσης, λόγω της θέσης, του το νησί μας ίσως να επιβαρυνθεί με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις....

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1992 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως ομόρρυθμη εταιρεία. Από τότε, η εταιρεία εμφάνισε μια συνεχή ανοδική πορεία και τελικά μετατράπηκεσε ανώνυμη εταιρεία το Δεκέμβριο του 1999.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ αναλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων για την επιχορήγηση των επενδυτικών / ερευνητικών δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών όπως: - Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο, (IST, TREIN, FOOD, ENERGY, NMP), ECONTENT, TEN-TELECOM ,κα. - Aναπτυξιακός Νόμος 3299/2004, Κανονισμός 1257/99. - Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: INTERREG, LEADER, κα. - Χρηματοδότηση μέσω εταιρειών Venture Capital. - Εθνικά Προγράμματα: ΕΠΑΝ, ΠΕΠ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Επενδυτικά, Τεχνολογικά, Προγράμματα ΜΜΕ). περισσότερα.

  Στο εταιρικό σχήμα προβλέπεται να συμμετάσχουν οι παρακάτω φορείς:

   • ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

   • ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

   • ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

   • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

   • ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ "ΙΚΟΣ"

   • ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

   • ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

   • ΕΝΩΣΗ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΨΑΡΑΔΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

   • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

   • ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

   • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

   • ΜΟΜ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ

   • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

   • ΕΟΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   • ΙΕΝΑΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

   • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)

   • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

   • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ασχολείται με θέματα υδροβιολογίας – πρόταση από κ. Νεοφύτου ή από ΕΛΚΕΘΕ)


Copyright © ΙΚΙΟΝ co. All rights reserved.
Powered by IKION HOTEL & ALONISSOS VILLAS    © IKION Co.