Μέσα σ' ένα κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, οι θεσμοί και τα όργανα της Αυτοδιοίκησης, τα διαχειριστικά και τα οργανωτικά της σχήματα παίρνουν νέες διαστάσεις και αποκτούν νέο περιεχόμενο, νέους προσανατολισμούς και νέες κατευθύνσεις. Τα νέα πλαίσια της Αυτοδιοίκησης και οι αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω στόχων προδιαγράφουν και το νέο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Στον ισοχώρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. υπάρχουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

  ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2006 στο Δημοτικό Κατάστημα η ορκομωσία του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχόμαστε καλή και επιτυχημένη θητεία.

  ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΒΛΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δήμαρχος

  ΒΛΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αντιδήμαρχος

  ΟΥΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αντιδήμαρχος

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

  ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Σύμβουλος

  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Σύμβουλος

  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σύμβουλος

  ΜΑΥΡΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Σύμβουλος

  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ: Σύμβουλος

  ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: Σύμβουλος

  ΑΓΑΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Σύμβουλος

  ΑΓΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Σύμβουλος

  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ: Σύμβουλος

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σύμβουλος

Την Κυριακή 7-1-2007 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αλοννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Βλάϊκου Δημήτρη, έγιναν οι Δημαιρεσίες κατά τις οποίες εξελέγησαν: Προέδρος Δ.Σ. κος Γιάννης Ευσταθίου, Γραμματέας Δ.Σ. κος Ανδρ.Μενάγιας, αντιπροέδρος ΔΣ κος Αγάλλου Νίκος. Τακτικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής: α)Δήμαρχος Πρόεδρος, β)Βλάικος Δημήτριος, γ)Καρακατσάνης Απόστολος, δ)Μαυρίκη Αγγελένα, ε)Βαφίνης Πέτρος. Αναπλ.:Oυρανίτσας Δ.,Καλογιάννης Δημήτριος,Αναστασία Θεοδώρου,Αγάλλου Αικατερίνη.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα στη 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12/01/2007 συστήθηκαν οι παρακάτω επιτροπές:

1)Επιτροπή Τουρισμού: Μενάγιας Ανδρέας(Πρόεδρος), Καρακατσάνης Απόστολος, Κώστας Ευσταθίου(για τους ξενοδόχους),Ιωάννα Αθανασίου,Δημήτρης Καστάνης(για τα ενοικιαζόμενα),Νίκος Τσουκανάς,Αναγνώστου Μαγδαληνή (για τους εστιάτορες),Σπύρος Φλωρούς,Καλογιάννης Ευστάθιος, Αναπληρωτές Επιτροπής Τουρισμού: Aναστασία Θεοδώρου,Νεόφυτος Σπύρος,Καλογιάννης Δημήτριος,Ιωάννης Ευσταθίου,Χλίβας Κ.(για τους Ξενοδόχους),Αναγνώστου Παναγιώτης(για τους εστιάτορες),Ηλίας Μπεσίνης (για τα ενοικιαζόμενα).

2)Αθλητικός όμιλος: Ιωάννης Ευσταθιου,Πρόεδρος Παπαχρίστου Ορέστης Αναστασία Θεοδώρου,Καλογιάννης Κώστας (αντιπρόεδρος),Αγγελική Ντινιακού. Αναπληρωτές:Kαρακατσάνης Απόστολ.,Μενάγιας Ανδρέας.,Αναγνώστου Παναγιώτης ,Αγγελική Καλογιάννη, Ουρανία Καλογιάννη.

3)Πολιτιστικός Οργανισμός: Πρόεδρος:Aπ.Καρακατσάνης Δημήτρης Βλάικος Αναγνώστου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος),Ντινιακού Αγγελική,Τζώρτζη Αλεξία Αναπληρ:Καρακατσάνη Παναγιώτα.,Δημήτρης Καλογιάννης,Αναστασία Θεοδώρου,Ορέστης Παπαχρίστου.

4)Συγκοινωνίες: Δήμαρχος Πρόεδρος. Ορέστης Παπαχρίστου ,Αντιπρόεδρος Αναπληρωτές:Παναγ.Αναγνώστου,Αναστασία Θεοδώρου. Μαλαματένιος Γ.(για τον αλιευτικό σύλλογο) Ντινιακού Αγγελική.Μπούρδου Βάσσω Αναπλ:Μ.Κόττη,Νεόφυτος Σπύρος.

5)ΔΕΥΑ: Δήμαρχος Πρόεδρος. Αγγελική Μαυρίκη Αντιπρόεδρος. Ορέστης Παπαχρίστου. Κυριαζής Κωνσταντίνος Χλίβας Κ(για τους Ξενοδόχους) Αναπλ:Ουρανίτσας Δ.,Καλογιάννης Δ.,Αναγνώστου Παναγιώτης,Κόττης,Ευσταθίου Κ.

6)ΔΕΜΕΚΑ: Δήμαρχος Πρόεδρος. Ορέστης Παπαχρίστου αντιπρόεδρος. Θεοδώρου Αναστασία Καλογιάννης Δημήτριος Δροσακης Δημ.,Ντινιακού Αγγελική,Κυριαζής Κ. Αναπλ.:Oυρανία Καλογάννη,Τσουκανά Μάχη,Μαυρίκη Αγγελ.,Αναγνώστου Παναγιώτης.

7)Επιτροπή Παιδείας: Δήμαρχος,Αγάλλου Μοσχάνθη,Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου,Κα Δημητρίου,Χλίβας Κ. Αναπλ:Κα Γκαλίπη.

8)Σχολική Επιτροπή Δημοτικού: Δήμαρχος Διευθυντής Δημοτικού Διευθυντής Νηπιαγογείου Παπαχρίστου Ορέστης, Αναγνώστου Παναγιώτης.

9)Σχολική Επιτροπή Γυμν.-Λυκείου. Διευθυντής Γυμνασίου,Δημητρίου Αγγ.,Αγάλου Μοσχάνθη Αναπλ:Πάππου Ευμ.,Ουρανίτσας Ν.,Μαυρίκη Ν.,Θεόδώρου Αν.,Παπαχρίστου Ορ.,Παν.Αναγνώστου.

19)Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: Λιμενάρχης,Δήμαρχος,Καλογιάννης Δημήτριος.,Θεοδώρου Αναστασία,Ορ.Παπαχρίστου,Αναγνώστου Παναγιώτης.

20)Επιτροπή Αυτοψιών. Δεν επιθυμούν να εμφανίζονται

21)Επιτρ.Προμηθειών μέχρι 45000ευρώ. Δεν επιθυμούν να εμφανίζονται

22)Επιτρ.Προμηθ.από 45000ευρώ και άνω Δεν επιθυμούν να εμφανίζονται

23)Επιτρ.Παραλαβής Προμηθ. Δ.Βλάικος,Δ.Ουρανίτσας,Θεοδώρου Αναστ.

24)Επιτρ.Διαγωνισμών μέχρι 6632ευρώ. Καλογιάννης Δημ.,Καρακατσάνης Απ.,Ουρανίτσας Δημ.,Βλάικος Δημήτριος.

25)Επιτροπή Διαγωνισμών άνω των 6632ευρώ. Δ.Βλάικος Ουρανίτσας Δ.αναπλ.

26)Επιτρ.Διαφωνισμών άνω των 1500000ευρώ Δεν επιθυμούν να εμφανίζονται

  Ο χρόνος πιέζει και είναι αμείλικτος. Πρέπει κατά τη γνώμη μας να γίνει άμεσα προσέγγιση με το Δήμο Σκιάθου με στόχο την συνεργασία και από κοινού συμμετοχή στο πρόγραμμα προβολής στις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού για το 2007. Κυρίως σε αυτές που απευθύνονται στο κοινό (πχ Μιλάνου και Ουτρέχτης ). Πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά να διδαχθούμε από την εμπειρία των γειτόνων μας και να ωφεληθούμε από τη συνεργασία.

  Ακόμα περισσότερο χρήσιμη και αποτελεσματική θα αποβεί κατά τη γνώμη μας και η συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Μαγνησίας. Οι φίλοι μας εκεί δείχνουν μεγάλη προθυμία να μας βοηθήσουν και ενθαρύνουν πάντοτε την προοπτική της συνεργασίας με τους εκπροσώπους των Δήμων και των τοπικών επαγγελματικών ενώσεων